Nettverk

Det å dra filmproduksjoner til regionen og koble regionale produsenter og filmarbeidere til disse, er fremdeles et arbeid som har hovedprioritet i FilmCamps aktivitet.

Dette gjøres i all hovedsak gjennom det nasjonale og internasjonale nettverket som FilmCamp har, og vedlikeholder. Vi deltar på utvalgte filmfestivaler, co - produksjonsforum, ulike formelle og uformelle møteplasser.

Etter hvert som FilmCamp er blitt kjent også i Europa opplever vi mer og mer at produsenter/ filmskapere tar direkte kontakt med FilmCamp. Vi registrerer at FilmCamp gjennom sin aktivitet og sin portefølje med produksjoner, har skapt et ”brand” som mange vet om - har hørt om, og ønsker å samarbeide med. Her spiller det høye antall filmer vi har vært involvert i en viktig rolle, men også den suksessen disse filmene har hatt både nasjonalt og internasjonalt.

Den filmfaglige kompetansen dette er uttrykk for, er dermed en viktig ressurs for FilmCamp som nav i bransjeutviklingen i regionen.

Det internasjonale samarbeidet FilmCamp har harr gjennom flere år med Filmarc/Arctic Image, FilmReg, CineRegio, Sources 2, og fremdeles har med CineRegio er viktig i FilmCamps internasjonale nettverksbygging. Det samme er alle de enkeltpersonene/ organisasjonene vi har kontakt og snakker med igjennom året. Nasjonalt er paraplyorganisajonen FilmReg, og da spesielt samarbeidet med Filmfond Nord og Nordnorsk filmsenter viktig.

Filmrelaterte bedrifter som er etablert på FilmCamp eller rett i nærheten er bla:

Arctic Action Stunt
Arctic special effects AS  
Crux Film Drone, foto, color grade
Dagslys AS/ Kamerautleien AS Lys og kamerautleie
Filmassistentene Locationutstyr - produksjonsbiler
Location & art  
Nina Erdahl casting & Costumes Casting og kostymer
North Experience Location manager
Filmreaktor Opptak,lyddesign, mix for kino og tv
Rein Film Produsent
FilmGEAR  
Shuuto Arctic AS

Produsent, serieskaper, utvikler

Rope resque Norway AS

Sikkerhet

Nettverk1

FilmReg er en paraplyorganisasjon for de regionale filmsentre og fond. Organisasjonen har som mål å sikre og styrke sentrene og fondenes selvfølgelige og autonome plass i den nasjonale filmpolitikken.

Nettverk2

Cine-Regio er et nettverk av regionale filmfond i Europa.

Utveksling av kunnskap, filmpolitikk og
co-produksjoner.

maso header

MASO #1 - Short Film Training Programme

Ambitious and aspiring filmmakers as well as seasoned professionals can benefit from the programme. Its aim is to promote the voices and ideas of creative people and, by doing so, create a more open, colourful, and diverse film and TV landscape. MASO is a safe space to create films and, above all, aims to reach talented people from underrepresented social groups and minorities. An Advisory Board comprising international short films experts will choose who makes the final cut.